slide 1ddddMừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

HỒ MASSAGE NƯỚC NÓNG - LẠNH

Sau khi Bơi, cơ thể bạn đã thấm mệt. Hồ massage nước nóng, lạnh sẽ giúp Bạn lấy lại cân bằng. Nhiệt độ nước nóng từ 35 - 40 độ luân phiên massage thân thể bạn bằng hệ thống thủy lực, những mọi mệt mỏi sẽ tiêu tan…... Hồ nước lạnh với nhiệt độ khoảng 10 độ, sẽ giúp Bạn "xả" nhiệt một cách hiệu quả.