slide 1ddddMừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

CẦU TRƯỢT TOÀN GIA PHÚC

Bạn có thể cùng gia đình và bạn bè của mình trượt xuống một lượt với cầu 
 
trượt này.
 
Một cảm giác rất vui đấy!
 
Cả nhà ta cùng vui, cùng nhau thi đua, thắng cũng thích mà thua cũng cười. 
 
Ha ha ha….