slide 1ddddMừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

HỒ CON VOI

Với các "chú voi" mẹ và con, lớn nhỏ khác nhau, các bé sẽ thỏa thích cưỡi voi, trèo
 
lên lưng voi, tuột xuống! Nước bắn tung tóe... Trò chơi này rất thích hợp với các bé 
 
mẫu giáo thích khám phá...!