slide 1slide 3ddddMừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Hình ảnh Đoàn Trường vui chơi tại CVN

Không chỉ có khách vui chơi mà CVN Đại Thế Giới còn có cả Đoàn Trường Lương Định và các Đoàn Trường Du lịch  tham quan nữa nhé cả nhà. Lên hình cho nóng để cả nhà xem nhé. smiley